Shopstart

Handelsbetingelser og persondatapolitik


Produkt og definitioner
Shopstart udbyder en internet-baseret tjeneste (hosted webshop) rettet mod virksomheder. Med tjenesten kan virksomheder administrere en webshop, hvor de kan handle med egne (slut)kunder. Tjenesten betegnes herefter som webshoppen.

Køberen af Shopstarts tjeneste (webshoppen) betegnes herefter som kunden.

Disse handelsbetingelser omhandler forholdet mellem Shopstart og Shopstarts kunder.

Det er kundernes eget ansvar at oplyse om handelsbetingelser overfor deres egne kunder i webshoppen.

Ændringer til produkt
Shopstart forbeholder sig retten til at ændre, tilføje og fjerne muligheder og elementer fra produktet, hvis det bedømmes at forbedre løsningen. Det betyder for eksempel at designet på en webshop kan ændres/tilpasses løbende for at følge trends og den teknologiske udvikling samt for at understøtte nye former for forbrugerelektronik hvor webshoppen skal kunne benyttes.

Priser
Det er gratis at oprette en Shopstart webshop. Som gratis kunde har man mulighed for at benytte hele Shopstarts webshop tjeneste med én undtagelse. Det er ikke muligt at gennemføre en ordre i webshoppen før abonnement er oprettet.

Prisen på et Shopstart abonnement varierer afhængig af forbruget, og faktureres bagud. Forbruget måles på omsætningen. Læs mere om vores priser her.

Alle priser på Shopstarts hjemmeside og andet materiale er oplyst uden moms med mindre andet fremgår.

Priserne for Shopstarts løbende ydelser kan maksimalt reguleres én gang årligt på grundlag af den forholdsmæssige ændring i markedet (prisindeks). Ved reguleringen tages der udgangspunkt i nettoprisindekset, publiceret af Danmarks Statistik med oktober måned som basis. Regulering får virkning pr. 1. januar det efterfølgende år. Reguleringer varsles som minimum én måned i forvejen via email til webshop ejeren.

Betaling
For at aktivere en webshop skal kunden tilknytte et betalingskort til sin konto.

Skyldig beløb faktureres i begyndelse af hver måned baseret på foregående måneds forbrug.

Kunden har altid mulighed for at slette og/eller skifte det kort, som er tilknyttet dennes konto. Det gøres via kundens login under "Konto".

Alle betalinger håndteres eksternt af Bambora og NETS gennem sikre og certificerede kanaler. Følgende betalingskort kan benyttes: Dankort, Visakort, Visa electron, Mastercard, Maestro. Ingen konto/betalingskort oplysninger gemmes hos Shopstart.

Ved alle former for betaling sendes en email kvittering til kundens email adresse samt en faktura stilles til rådighed til download via kundens login.

24 måneders reklamationsret
Shopstart bestræber sig på at levere en stabil og sikker tjeneste. Kundens tilfredshed er vores sikkerhed for fremtidig forretning. Såfremt kunden er utilfreds med leveret tjeneste, kan Shopstart kontaktes med henblik på undersøgelse af eventuelle udfald og fejl. Hvis det bedømmes, at leveret tjeneste ikke lever op til produktbeskrivelsen, kan kunden enten få refunderet et beløb relativ til abonnement-omkostningen i det berørte periode, eller få forlænget aktuelt abonnement uden beregning. Kunden skal reklamere inden 2 måneder efter man har konstateret fejlen eller manglen.

Fortrydelsesret
Da produktet er digitalt, og tages i brug med det samme, frafalder den normale fortrydelsesret på 14 dage.

Opsigelse/ophør
Det er til enhver tid muligt både at stoppe et abonnement og/eller lukke en konto. I begge tilfælde skal et eventuelt skyldigt beløb betales til Shopstart ved førstkommende månedsskifte. Det er ikke muligt at overføre eller udtrække overskydende abonnement-dage eller positiv saldo.

Shopstart ApS forbeholder sig retten til at opsige en kundes abonnement eller lukke en webshop ned med øjeblikkelig virkning hvis det bedømmes, at kundens webshop bruger en urimelig mængde ressourcer eller udgør en fare for den stabile drift af andre webshops. I disse tilfælde skal Shopstart ApS så vidt muligt først forsøge at finde en løsning som ikke medfører nedetid for kundens webshop.

Databehandleraftale (beskyttelse af persondata)
Ved indgåelse af aftale mellem Shopstart og kunde, og gennem accept af disse handelsbetingelser, accepteres vedhæftede databehandleraftale også.
Aftalen indeholder rammer og forpligtelser for især Shopstart overfor kunden, omhandlende sikkerhed og behandling af personfølsomme oplysninger.

Databehandleraftale

Databehandleraftalen definerer bl.a.:

Følgende oplysninger indsamles fra kunden: Navn, adresse, tlf.nr., e-mailadresse. Hvis kunden driver virksomhed beder vi desuden om: CVR-nummer og virksomhedsnavn.

Såfremt kunden ønsker hjælp til at opsætte kortbetaling gennem betalingsformidlerne ePay.dk eller NETS, videregiver Shopstart følgende oplysninger til aktuel betalingsformidler: Navn, adresse, tlf.nr., e-mailadresse, firmanavn og CVR-nummer.

Personoplysningerne registreres hos Shopstart ApS og opbevares i op til fem år efter kunden afslutter sit abonnement og lukker sin webshop, hvorefter oplysningerne slettes.

Den dataansvarlige på www.shopstart.dk er Martin Bay Pedersen.

Som registreret hos Shopstart ApS, har kunden altid ret til at sende sine indvendinger mod registreringen. Kunden har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om denne. Disse rettigheder har kunden efter persondataloven. Henvendelse i den forbindelse sendes til info@shopstart.dk.

Shopstart
Tjenesten udbydes af selskabet:

Shopstart ApS
Jyllandsgade 4, 1.mf
7400 Herning

CVR: 36 95 67 12
Telefon: 71 99 22 74

Forbehold for ændringer
Shopstart forbeholder sig ret til løbende at ændre og opdatere gældende regler og betingelser.